Deweloperka

Na tapetę weźmy deweloperkę. To nasz konik, uwielbiamy ten rodzaj nieruchomości. 
Widzimy, jak budowa pnie się do góry i możemy być świadkiem pierwszej radości kupujących.Czym jest umowa deweloperska? Co powinna zawierać i po ona?

Czym jest umowa deweloperska? ??Dlaczego warto wiedzieć o niej więcej? ??To umowa przedwstępna zawierana z deweloperem. Jest to najpopularniejsza umowa na pierwotnym rynku nieruchomości. ✍️?
??
Umowa deweloperska ma za zadanie związać dewelopera z nabywcą i zabezpieczyć dokonane transakcję obu stron.???To umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.❗❗
??
Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana ustawą deweloperską, taką umowę określamy:„Umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którymi mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje się do spełniania świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa” Na jej podstawie deweloper jest zobowiązany do wybudowania i sprzedaży nieruchomości, w zamian za zapłatę. ??
??
Umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne oraz wpisy do księgi wieczystej obciążają dewelopera jak i klienta.??Reasumując, podpisując umowę deweloperską, gwarantujemy sobie bezpieczeństwo transakcji.✅?
? Kogo ma chronić umowa deweloperska? ??

??
??

✍️

Stosowanie umowy deweloperskiej przez deweloperów wymusza potocznie nazywana „ustawa deweloperska” o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu.?❗W rozumieniu ustawy deweloperskiej nabywca jest osobą fizyczna, która uprawniona jest do przeniesienia na nią przez dewelopera własności lokalu mieszkalnego. ??‍♂️????‍♂️

?

Konstrukcja umowy, obowiązki deweloperów, które są wprowadzone aktem prawnym mają zapewnić ochronę nabywców domów czy lokali mieszkalnych. ???
??
Ustawa deweloperska ma na celu chronić klientów, przewiduje ona różnego typu zabezpieczenia takie jak np. obowiązek przekazania nabywcom prospektów informacyjnych czy specjalne rachunki, na które wpłacane są zaliczki. Ochrona przyznana przez ustawę deweloperską jest przeznaczona dla osób fizycznych nieważne czy zakupu lokalu mieszkalnego/domu dokonują jako konsumenci czy osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.❗❗?️??Ochronę mają gwarantować wymogi w treści umowy deweloperskiej. Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego, co dodatkowo zabezpiecza nabywcę. ?✍️??️
Najważniejsze punkty umowy deweloperskiej ❗?
??
Umowa deweloperska powinna zawierać:
✅określenie stron i dane podpisujących umowę, miejsce i data jej zawarcia ✍️✍️✅
✅informacje o nieruchomości, powierzchnia, stan prawny, obciążenia, układ pomieszczeń ??️?
✅położenie i cechy budynku
✅określenie umiejscowienia mieszkania w budynku
✅termin w których prawa do mieszkania zostaną przeniesione na nabywcę ?
✅warunki spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera??
✅pozwolenie na budowę ?
✅termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji?
✅warunki odstąpienia od umowy ?
✅wysokość odsetek i kar umownych
✅sposób pomiaru powierzchni lokalu
✅sposób i termin zawiadomienia nabywcy przy odbiorze lokalu czy domu
✅informacje o zgodach banku
✅zobowiązanie dewelopera do budowy budynku Jeśli umowa deweloperska nie zawiera wszystkich danych które są wyodrębnione w art. 22 ustawy deweloperskiej z dnia 16 września 2011r., klient ma prawo do zerwania takiej umowy.❗❗

?
?

Na co uważać podczas podpisywania umowy deweloperskiej? ??

✍️
✍️

☑️stan prawny nieruchomości
☑️zmiana ceny mieszkania, kiedy może ulec
☑️czy Twoje pieniądze są odpowiednio zabezpieczone
☑️koszty utrzymania po wydaniu mieszkania
☑️zapisy które dotyczą kar umownych
☑️odstąpienie od umowy w przypadku braku otrzymania kredytu
☑️kto ponosi koszty, poniesienie kosztów procesu notarialnego
☑️sposób pomiaru lokalu
☑️obciążenie nieruchomości
☑️kompletność umowy 

Ważne!! cenę z deweloperem można negocjować. Najlepszy do tego czas, to ” zanim ” powstanie inwestycja i  sprzedaż ostatnich nieruchomości.