Księga wieczysta

Księga wieczysta. Uwaga!! Ważny dokument!!!

Księga wieczysta jest źródłem informacji o nieruchomości, jej treść powinien znać każdy, kto planuje zakup domu mieszkania, domu czy działki.

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym który przedstawia stan prawny nieruchomości. Każda nieruchomość powinna posiadać taką księgę, jednak na ten moment na rynku nadal funkcjonują lokale, dla których księga nie została jeszcze utworzona. Polsce księga wieczysta została uregulowana ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku. Rejestr ten jest prowadzony przez Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądach Rejonowych.

Z księgą wieczystą związanych jest kilka zasad:

  • pierwszeństwo praw wpisanych
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
  • domniemanie zgodności ze stanem faktycznym
  • jawność
buildings, high-rise buildings, office buildings-7380734.jpg

Księga wieczysta składa się z czterech działów:

  • Dział I składa się z dwóch poddziałów „oznaczenia nieruchomości” oraz „spraw związanych z własnością” 
  • Dział II przedstawia wskazanie właściciela lub właścicielki. 
  • Dział III to ograniczone prawa rzeczowe.
  • Dział IV to hipoteka. 

Bardzo ważnym elementem księgi sąd wzmianki. Tam znajdziemy informacje o wnioskach do sądu które są trakcie rozpatrywania.Uwagę należy zwrócić na wpisy działów III i IV, to tam wpisane są prawa które przysługują osobom trzecim w stosunku do nieruchomości.
Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej przy zakupie nieruchomości jest niezbędne.