Kupiłem działkę i co dalej?

lake, mountains, alps-7384393.jpg

 

 

 

 

 

 

Czy Nie Byłoby Pięknie Móc Zbudować Dom Dokładnie Tam Gdzie Chcesz? Z Widokiem Na Góry, W Pobliżu Jeziora….

 

 

Jak najbardziej! Jest jednak jedno „ale” – nie jest to zgodne z prawem. Gdyby można , budować tam gdzie chcemy sytuacja  szybko doprowadziłaby do chaosu architektonicznego, oraz zaburzenia krajobrazu miejskiego lub pozamiejskiego Dlatego wszystkich inwestorów obowiązują miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania terenu. Porządkują one przestrzeń i wyznaczają obszary, na których mają powstać drogi, sklepy, place zabaw etc. Co zrobić w momencie kiedy takiego planu brakuje?

 

 

MPZP, Czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

 

 

 

MPZP to akt prawa miejscowego określający
przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu. W MPZP można znaleźć informacje dotyczące zarówno
obecnych, jak i planowanych inwestycji. Muszą być w nim zawarte dane dotyczące przeznaczenia terenów
prywatnych, ulic i dróg publicznych, a także terenów chronionych. Dużo gmin w Polsce nadal nie ma takiego planu lub posiada obszary które takiego planu nie obejmują. Budowa domu nie jest jednak w nich niemożliwa. Wymaga po prostu skorzystania z drogi innej niż standardowa. MPZP jest dokumentem, który zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna mieć każda gmina w Polsce. Nie jest to jednak obowiązkowe, a potrzeba sporządzenia MPZP wynika z polityki przestrzennej danej gminy.

 

 

DOM Wolnostojacy, Bliźniak Czy Może Szeregówka?

 

 

 

 

MPZP określa, czy na danej działce będziesz mógł wybudować dom, bliźniaka, szeregowca, lokale użytkowe lub lokale mieszkalne i usługowe, jaki ma być np.: minimalny kąt nachylenia dachu domu , ponieważ może się okazać, że w danej gminie obowiązuje zakaz stawiania domów z płaskim dachem, określa także materiał, którym dom zostanie pokryty. Plan miejscowy podpowie Ci również, czy w pobliżu Twojej działki mogą w przyszłości powstać obiekty usługowe (sklepy, markety), przychodnie czy przedszkola lub czy zostanie tam wybudowana główna droga.
To ważne, jeśli marzysz o spokojnej działce położonej z dala od uciech takich jak ruchliwa droga czy market o innych nie wspominając.

 

 

Gdzie Można Znaleźć MPZP I Jakie Należy Uzyskać Dokumenty?

 

 

folders, files, office-7382940.jpg

 

 

Większość gminnych planów zagospodarowania przestrzennego dostępnych jest w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędów miejskich. Każda osoba, nie tylko inwestor, ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz do otrzymania w urzędzie dzielnicy wypisów i wyrysów z planu. Aby pozyskać wypis i wyrys z MPZP, należy złożyć w urzędzie gminy stosowny wniosek. Wzór takiego wniosku możesz pobrać na stronie internetowej gminy bądź poprosić o niego w urzędzie miasta lub gminy. Będziesz musiał w nim podać nazwę miejscowości oraz numer ewidencyjny działki, dla której wnosisz o pozyskanie dokumentów. Wypełniony wniosek złóż w urzędzie bądź wyślij pocztą wraz z potwierdzeniem wniesienia stosownej opłaty skarbowej.

 

 

Czy Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wyklucza Możliwości Budowy Swojego Wymarzonego Domu?

 

 

Wiemy już, czym jest miejski plan zagospodarowania przestrzennego, dlaczego się go tworzy i jak pozyskać
wypis i wyrys tego dokumentu. Jak jednak postąpić w przypadku, gdy gmina nie dysponuje planem
zagospodarowania przestrzennego terenu? Jeśli MPZP nie jest dostępny, należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. (WZ)
W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Trzeba pamiętać o tym, aby dołączyć do wniosku kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym obszarem planowanej zabudowy, a także opis parametrów technicznych planowanej przez Nas inwestycji.

 

 

 

 

Jakie Wymogi Należy Spełnić, Aby Otrzymać Decyzję O Warunkach Budowy?

 

 

• nasza działka ma dostęp do drogi publicznej (przez prywatną drogę dojazdową albo służebność drogową),
• teren jest uzbrojony lub planujemy jego uzbrojenie,
• decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi między innymi ochrony środowiska lub zabytków,
• co najmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej co nasza jest zabudowana w taki sposób, że pozwala na wyznaczenie parametrów nowej zabudowy,
• działka nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia albo wydano taką zgodę przy sporządzaniu planów, które utraciły ważność (chodzi o działki oznaczone w ewidencji jako budowlane lub rolne, które według starych planów były przeznaczone pod zabudowę).

 

 

Decyzja O Zabudowie

 

 

Jeżeli wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione, odpowiedni organ wyda nam decyzję o
warunkach zabudowy, która będzie określać przeznaczenie terenu oraz wszystkie istotne informacje dotyczące zabudowy. W ten sposób znajdujemy się na dobrej drodze do postawienia swojego wymarzonego domu w wymarzonej okolicy.