Świadectwo energetyczne

28 kwiecień 2023. nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań i domów.

Czy jest faktycznie potrzebnym dokumentem?
Z całą pewnością jest koniecznym dokumentem od 28 kwietnia 2023, wprowadzonym nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawa budowlanego.

Świadectwo energetyczne to dokument, który służy przede wszystkim pozyskaniu ważnej informacji na temat zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Dokument świadectwa obowiązuje w Polsce już od kilku lat, jednak do tej pory, dotyczył budynków budowanych po 2009 roku.

Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek przygotowania świadectwa energetycznego dla każdego budynku ( również tego wybudowanego przed 2009 ), indywidualnego oraz wielorodzinnego.Najważniejsze zmiany

Najważniejszą zmianą jest obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych dla budynków wzniesionych przed 2009 roku. Obowiązkowe świadectwo dotyczy zarówno budynków nowo wybudowanych, jak i tych modernizowanych. Kopia świadectwa energetycznego musi być załączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Świadectwo energetyczne wymagane jest w sytuacji gdy:

 • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży,
 • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budynek będzie wynajmowany.

nieruchomości wyłączone spod ustawy:

 • kościoły,
 • zabytki,
 • domy letniskowe,
 • domy całoroczne o powierzchni poniżej 50 m2
 • budynki niewyposażone w instalacje zużywające energię.


Brak świadectwa ? kara grzywny.

Przepisy jasno wskazują, że kary zostały uwzględnione dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.
Dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej przewidziany jest rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
Dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości – grozi kara grzywny.
Jej górna granica nie została podana w ustawie.

Koszt świadectwa energetycznego.

Na cenę za wydanie dokumentu składa się kilka czynników:

 • powierzchnia budynku i jego przeznaczenie;
 • konstrukcja przegród zewnętrznych i wewnętrznych;
 • zastosowane instalacje;
 • bryła budynku;
 • dostępności dokumentacji technicznej;
 • lokalizacja.

Termin ważności dokumentu:

Dokument jest ważny przez okres 10 lat.

Kto może sporządzić dokument?

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *